Barefoot obuv vs Minimalistická obuv

Jak je to vlastně s Minimalistickou a Barefoot obuvi a v čem se liší? Srovnali jsme za vás.

Berfút  >>>> Bare – obnažený, nahý Foot – chodidlo, noha

Barefoot můžeme tedy přeložit jako bosky nebo naboso. Z toho je zřejmé, že Barefoot obuv je krásný oxymóron, logický protimluv. Jsem bos nebo jsem obut, vše ostatní je úspěšnější nebo méně úspěšné přiblížení jednomu z těchto stavů. Barefoot běh nebo chůze je jednoduše akt bez obutí a není tomu jinak.

Alternativou k bosé chůzi, je chůze v minimalistické obuvi. Pro tento účel byla vyvinuta obuv, která měla zprostředkovat prožitek blížící se bosé chůzi (běhu).  Tak vznikla bota minimalistická.

Termíny jak je používáme

Protože není vše tak jednoznačné, termíny „Barefoot “ a „Minimalistická obuv“ jsou také používané v jiném kontextu než je zmíněno v odstavci výše. Právě „Barefoot“ je označována obuv, která zprostředkovává prožitek blížící se bosé chůzí. Obuv minimalistická je pak taková, která je na pomyslné ose prožitku bosé chůze vzdálenější, protože kombinuje některé vlastnosti z konvenční obuvi.

Vězte, že neexistuje závazný standard, který by definoval barefoot, minimalistickou, nebo třeba přechodovou, kompromisní a zero-drop obuv. Nebo alespoň o žádném nevíme. Naprosto přesně však víme, stejně jako vy, co je to chůze naboso, a se stejnou jistotou, co je to chůze v obuvi. Na základě takové všeobecné znalosti, jsme Barefoot obuv a Minimalistickou obuv, vyjádřili graficky na ose dvou pólů, kde vpravo je chůze bosá a vlevo přesný opak. Z grafického vyjádření je snadné představit si rozdíly například mezi konvenční a berofoot obuvi. Nikomu však nebudeme brát, pokud je jeho vnímání termínů posunuté více doleva nebo doprava :-)

Barefoot_bosa_chuze

Je pravdou, že se na trhu můžete setkat s botkami, na kterých těžko budete hledat něco minimalistického, ačkoli jsou takovým přívlastkem označované, případně barefoot boty, které nesplňují některé z kritérií. Udělejte si názor vlastní a názvosloví berte s určitou mírou rezervy.

Konsenzus toho, co jsou Barefoot boty:

  • Obuv s minimálním materiálem mezi chodidlem a podložkou
  • Flexibilní materiál, který zprostředkuje maximální kontakt mezi chodidlem a podložkou.
  • Nulový nebo takřka nulový sklon mezi patou a špičkou
  • Žádný tlumící prvek došlapu
  • Dostatečná volnost prstů v všech směrech pohybu
  • ostatní, jako např. žádná podpora klenby, již vychází z bodů zmíněných výše

xero-shoes-genesis-1681-600

Xsero shoes sandals

Minimalistická obuv

  • Obuv blížící se některými vlastnostmi Barefoot a zároveň kombinuje některé vlastnosti z konvenční obuvi.
  • Lehká obuv s minimem materiálů v celém objemu
  • Flexibilní materiál, který zprostředkuje dostatečnou zpětnou vazbu mezi chodidlem a podložkou
  • Koncept poskytující prostor k zapojení svalů chodidel

kaktusova-zelen-popelova-sed

Iguaneye Freshoes 

Vzhledem k výše zmíněnému, nazýváme Iguaneye za boty minimalistické.
Lucie, uživatelka Freshoes, má poznatek následující: " ..tahám je všude, na cesty po ČR i v zahraničí, zažily se mnou i brutální horka v Nevadské poušti a stále drží, stále drží. Jak jsem již uvedla, za mě splňují barefoot požadavky, mám minimálně dvoje oficiální barefoot boty (Innov 8 a Vivobarefoot) a oboje mají podrážku vyšší, pokud počítám i vložku, kterou disponují."

Máte-li jiný poznatek na zmíněné téma, zanechte komentář! Jste uživatelem Freshoes? Napište nám do komentáře kam byste je zařadili.